Resultaten

Projectontwikkeling & management
Onderzoek vanuit cliëntenperspectief
Samenwerking en strategisch beleid
Opdrachtgevers

Projectontwikkeling & management

 • Projectleiding Kwaliteit van bestaan zichtbaar maken in opdracht van Ieder(in) in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland, Landelijk Platform GGz (PG werkt samen), het LSR en LOC
 • Projectleiding Mondzorg voor mensen met een beperking of chronische ziekte in opdracht van Ieder(in) in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland en het Landelijk Platform GGz (PG werkt samen, PG Top 20-project)
 • Projectontwikkeling en projectleiding PG Top 20-projecten (kwaliteitscriteria vanuit cliëntenperspectief) in opdracht van Ieder(in) en PGOsupport (PG werkt samen)
 • Projectleiding Module KOPP/KVO (generieke module ggz-richtlijnen) in opdracht van PGOsupport i.s.m. Labyrint-In Perspectief, het Trimbos-instituut en het Landelijk Platform GGz (PG werkt samen)
 • opbouw hulplijn 0900-0727 Sire-campagne in opdracht van Stichting Samen Sterk zonder Stigma
 • Interim management teams Kwaliteit en Medezeggenschap in opdracht van het LSR
 • Projectleiding Meld je Zorg en ervaringsdeskundige hulp- en advieslijn in opdracht van het Landelijk Platform GGz - bekijk: meldjezorg.nl
 • Projectleiding Zorginkoop & Kwaliteit in opdracht van het Landelijk Platform GGz - bekijk: lpggzsterren.nl
 • Projectleiding Verstand van Verzekeren in opdracht van Nierpatiënten Vereniging Nederland - lees meer in: Eindrapport Verstand van Verzekeren NVN

 Onderzoek vanuit cliëntenperspectief

 • ondersteuning projectteam 'Zorginkoop en cliëntenperspectief in de gehandicaptenzorg' van het LSR en KansPlus/VraagRaak - bekijk: meepratenoverzorginkoop.nl
 • Synergieproject hulp- en advieslijnen GGz in opdracht van het Landelijk Platform GGz
 • Patiënteninformatie op basis van richtlijnen in opdracht van Patiëntenfederatie Nederland en Regieraad Kwaliteit van Zorg - lees meer in: artikel patiënteninformatie & richtlijnen
 • Adviseur Meerjarenprojecten PG-organisaties in opdracht van PGOsupport
 • Achterbanraadpleging en Vraaginventarisatie De Oudere Nierpatiënt in opdracht van de Nierpatiënten Vereniging Nederland
 • Onderzoek Informatiebehoefte Revalidanten en Observatieteam - Revalidanten over Kwaliteit in opdracht van het LSR

 Samenwerking en strategisch beleid

 • Verschillende Taken, Hetzelfde Doel: gezamenlijke ondersteuning door Nierstichting, Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie en Nierpatiënten Vereniging Nederland
 • Benchmark Gehandicaptenzorg en Consumenteninformatie in opdracht van het LSR, in samenwerking met Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
 • Normen verantwoorde Revalidatiezorg in opdracht van Patiëntenfederatie Nederland, in samenwerking met Revalidatie Nederland
 • Platforms in de knel: rapportage Programma Versterking Cliëntpositie
 • Adviesrapport evaluatie Zorg6 Webshop (Zorg6: Per Saldo, Reumapatiëntenbond, EVN, Ango, BOSK, CCUVN)
 • Werkplannen en meerjarenbeleidplannen in opdracht van het LSR, het LPGGz en Balans
 • Leergangen Zorginkoop vanuit cliëntenperspectief (in de langdurige zorg, in de cure, in de ggz) in opdracht van PGOsupport
 • Training Richtlijnen Familiebeleid Familieraden SLKF
 • Workshop Cliëntenparticipatie in de WMO Ministerie VWS

Opdrachtgevers