foto hermien de klijneOnderzoeker, beleidsadviseur en projectmanager

Na het VWO en de HBO opleiding Creatieve Therapie studeert Hermien de Klijne (1971) Gezondheidsstudies (Organisatie en Beleid) aan de faculteit Algemene Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zij wordt in 1996 projectleider en daarna hoofd van de beleidsgroep Kwaliteit van het Landelijk Steunpunt cliëntenRaden (het LSR). Zij specialiseert zich op het gebied van kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief. Het onderzoek is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg in woonvoorzieningen, activiteitencentra en revalidatiecentra.

Van 2001 tot 2005 werkt zij bij het Fonds PGO als senior subsidieadviseur voor gehandicaptenorganisaties en cliënten- en familieorganisaties in de GGz. In het kader van het Stimuleringsprogramma van het Fonds PGO richt zij zich op de samenwerking tussen WMCZ-organisaties, de internationalisering van de PGO-beweging en de oprichting van het Landelijk Platform GGz.

In 2005 start Hermien een onafhankelijk adviesbureau onder de naam De Klijne Advies. Hermien de Klijne is deskundig op het gebied van cliëntenparticipatie, vraagsturing en PGO-beleid. Zij heeft ruime ervaring als onderzoeker, beleidsadviseur en projectmanager. De Klijne Advies werkt in opdracht van belangengroepen, beroepsverenigingen en organisaties die actief zijn op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.