Visie

Mensen met een aandoening of beperking zijn meer dan hun ziekte of handicap. Lichamelijke of verstandelijke beperkingen en psychische kwetsbaarheden kunnen het dagelijks leven moeilijk maken. Aan het werk of naar school gaan, zelfstandig wonen, het omgaan met vrienden en familie, sporten en hobby's zijn belangrijk voor ieders kwaliteit van leven. Goede zorg en begeleiding spelen hier op in. Door ervaringskennis, wensen en behoeften vanuit cliëntenperspectief te koppelen aan professionele richtlijnen en standaarden stimuleert De Klijne Advies vraaggestuurde zorg en begeleiding.

Kwaliteit van leven

Kwaliteit vanuit cliëntperspectief kijkt verder dan de kwaliteit van de zorg en de begeleiding. De mening van de cliënt als zorggebruiker en ervaringsdeskundige staat centraal en is het belangrijkste uitgangspunt bij verbeteringen van de zorg en begeleiding. Levensbrede zorg op maat en het voeren van de regie over de behandeling of begeleiding dragen bij aan een goede kwaliteit van leven.

Kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief is verdiepend onderzoek. Naast vragenlijsten worden persoonlijke interviews, groepsgesprekken en observaties ingezet om ervaringen en verbeterideeën in kaart te brengen. Ook onderwerpen zoals bejegening, betrokkenheid, aandacht, communicatie en informatie kunnen op deze wijze aan bod komen.

Zelfmanagement

Eigen regie in de zorg maakt het mogelijk dat mensen de baas kunnen blijven over hun eigen bestaan. Zelfmanagement is een breed begrip: mensen met een aandoening of beperking dragen bij aan hun eigen zorg door zelfbehandeling en zelfmonitoring, het coördineren van de eigen zorg, communiceren met zorgverleners en actief deelnemen aan de besluitvorming rond de behandeling, zorg en ondersteuning.

Vraaggestuurde zorg

Vraaggestuurde zorg en ondersteuning is zorg die door de cliënt gestuurd wordt en het cliëntenperspectief als vertrekpunt heeft. De vraag van de cliënt moet leiden tot een aanbod van zorg dat aansluit bij de wensen en het leven van de cliënt. Een gelijkwaardige interactie tussen cliënt en zorgverlener is hierbij noodzakelijk.